Những khái niệm cơ bản quản lý tài chính cá nhân

yuxl2e67o 2wudb3y6yg vc103110 - Những khái niệm cơ bản quản lý tài chính cá nhân
yuxl2e67o 2wudb3y6yg vc103110 300x253 - Những khái niệm cơ bản quản lý tài chính cá nhân

Tài chính cá nhân là một lĩnh vực có thể làm nản chỉ ngay đến những có hiểu biết về tiền bạn nhất. Đôi khi chính những kiến thức và kinh nghiệm đó sẽ làm cho bạn không nhận ra những sai lầm ngay trước mắt.

Bài viết này sẽ đưa ra những điều cơ bản nhất mà bạn cần biết và những kĩ năng mà ai trong chúng ta cũng phải hiểu rõ.

Ở mức đơn giản nhất, quản lý tài chính cá nhân nghĩa là hiểu rõ tình hình tài chính của bạn để đưa ra những quyết định đúng nhất, ngay cả ở trong đời sống hàng ngày hay là ở trong tương lai dài hơn. Việc này không có nghĩa là bạn chỉ nên kiếm mà không nên tiêu tiền – một điều không có giá trị thực tiễn cũng như không đảm bảo được mục đích kiếm tiền là đảm bảo và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hiểu những điều cấu thành quản lý tài chính cá nhân

Thu nhập: đây là đầu vào chính của bạn. Thu nhập này thường xuất phát từ lương công việc của bạn, nhưng cũng có thể là lợi nhuận từ doanh thu, các khoản lời cho vay, các món tiền trợ cấp, v.v… Đây là nguồn duy trì đảm bảo bạn có thể chi trả cuộc sống hằng ngày cũng như tiết kiệm vào các khoản chi tương lai.

flat lay photography of four person sitting around table 300x300 - Những khái niệm cơ bản quản lý tài chính cá nhân

Dòng tiền: một dòng tiền tài chính của cá nhân sẽ bao gồm những thu nhập và các chi tiêu của bạn. Một dòng tiền tốt là khi dòng tiền đầu ra (chi tiêu) nhỏ hơn so với dòng đầu vào, và đó cũng là mục tiêu đầu tiên khi bạn quản lý tài chính cá nhân, đó là đảm bảo bạn không chi hụt thu nhập.

Tiền mặt: đó là tài sản ở dạng tiền mặt hoặc tương đương. Ví dụ như lượng tiền bạn gửi ngân hàng hay những tài sản khác mà bạn có thể quy đổi ra tiền mặt một cách nhanh chóng.

Đầu tư: đây là những khoản vốn bạn đã dành vào nhằm mục đích sinh lời về lâu dài. Ví nhụ thông dụng nhất là bất động sản hoặc chứng khoán.